Cartaz de cinema

Trailer: Bên trong vỏ kén vàng

Bên trong vỏ kén vàng

Bên trong vỏ kén vàng Inside the Yellow Cocoon Shell

2023 | Drama | 182 min

Com Le Phong Vu, Nguyen Thinh, Nguyen Thi Truc Quynh

Realização Pham Thien An

Ver trailer