Cartaz de cinema

Bloodshot (2020)

Bloodshot (2020)
Sala 4
Dom 05 Jul 14:10 17:10 20:10          
Seg 06 Jul 17:10 20:10            
Ter 07 Jul 17:10 20:10            
Qua 08 Jul 17:10 20:10            

Bora Lá / Onward (2020)

Bora Lá / Onward (2020)
Sala 3
Dom 05 Jul 13:10 VP 16:00 VP            
Seg 06 Jul 15:30 VP 18:20 VP            
Ter 07 Jul 15:30 VP 18:20 VP            
Qua 08 Jul 15:30 VP 18:20 VP            

Freaks (2019)

Freaks (2019)
Sala 2
Dom 05 Jul 14:40 17:40 21:50          
Seg 06 Jul 16:00 21:50            
Ter 07 Jul 16:00 21:50            
Qua 08 Jul 16:00 21:50            

O Caminho de Volta / The Way Back (2020)

O Caminho de Volta / The Way Back (2020)
Sala 5
Dom 05 Jul 13:40 16:30 20:40          
Seg 06 Jul 16:30 20:40            
Ter 07 Jul 16:30 20:40            
Qua 08 Jul 16:30 20:40            

O Rececionista / The Night Clerk (2020)

O Rececionista / The Night Clerk (2020)
Sala 1
Dom 05 Jul 15:10 18:10 21:30          
Seg 06 Jul 15:10 18:30 21:30          
Ter 07 Jul 15:10 18:30 21:30          
Qua 08 Jul 15:10 18:30 21:30          

The Gentlemen: Senhores do Crime / The Gentlemen (2019)

The Gentlemen: Senhores do Crime / The Gentlemen (2019)
Sala 3
Dom 05 Jul 21:10              
Seg 06 Jul 21:10              
Ter 07 Jul 21:10              
Qua 08 Jul 21:10